ผลงานของ AECTEC


  • โครงสร้าง.jpg
    โครงการก่อสร้างใหม่ตั้งแต่ฐานราก หรือโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของตัวอาคาร

  • รีโนเวท.jpg
    โครงการที่มีการออกแบบ เปลี่ยนแปลงด้านสถาปัตยกรรม เพื่อปรับภาพลักษณ์ให้ดีขึ้น

  • บิวท์อิน.jpg
    โครงการที่มีการออกแบบ ผลิต และติดตั้งเฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน