ติดต่อ AECTEC

บริษัท เอคเทค คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด

ที่ตั้ง      288/6 หมู่ 12 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ10540
โทรศัพท์   02-029-9522

Website  www.aec-tec.com

E-mail   info@aec-tec.com, atiwat.k@aec-tec.com